Sales Engineer

Wat ga je doen?

Plaats in de organisatie 

De Sales Engineer legt verantwoording af aan Head of engineering

Werkt nauw samen met de verkopers, de projectleiders en de collega Engineers

Werkt op constructieve wijze samen met alle partijen die bij projecten betrokkens zijn

 

Werkzaamheden:

Is verantwoordelijk voor de technische definitie van geautomatiseerde handling & storage systemen, projecten voor definitieve verkoop;

Realiseert technische tekeningen van de nieuw te bouwen installatie;

Stel benodigde materialen en componenten lijsten samen;

Samenstellen van technische documentatie incl. Manuels;

(Mede) ontwikkelen van Prototype/Specials;

In samenspraak met de projectleider het vaststellen van de projectplanning

Stelt offertes op

Geven van presentaties aan het Salesteam;

Assisteert bij marktonderzoek;

Alles wat redelijkerwijs tot de functie gerekend mag worden maar hier niet staat beschreven.

Hierbij let je op:

Het werken volgens de (QMS) procedures;

Het  up-to-date houden van informatiesystemen.

Verantwoordelijkheden:

Het specificeren van technische machine onderdelen die nodig zijn in een project.

Voor de juiste kalkulatie en de daarbij behorende offerte.

Het borgen van kennis van ontwikkelde producten in de organisatie;

Het waarborgen van Product Identity;

Up to date houden Databladen;

Bewaken van de planning en het coördineren van werkzaamheden binnen de projectfases.

Bevoegdheden: 

Het opvragen van technische gegevens en offertes bij leveranciers

(Elektro,) Technische ondersteuning en advies aan productie afdeling (specials)

Het aanbrengen van technische aanpassingen aan bestaande producten (ownership)

 

 

 

Over het bedrijf

Het bedrijf maakt en verkoopt internationaal droogkasten voor o.a. chips en contactlenzen.

Wat heb je nodig

Functie- en opleidingseisen

Afgeronde technische opleiding (mechatronica) op HBO niveau (of bewezen werk en denkniveau)

Aanvullende technische opleidingen

Minimaal ca 3 jaar werkervaring in machinebouw;

Ervaring met 3D tekenprogramma’s, bij voorkeur SolidWorks , Visio

Ervaring met PDM / PLM is een pré

Beheersing van Engelse en Duitse taal in woord en geschrift.

Competenties

Probleemoplossend vermogen

Signaleert en verwoordt de kern van het probleem, verzamelt op eigen initiatief relevante

gegevens en komt met oplossingen. Onderscheidt hoofd- en bijzaken in een probleem. Gebruikt feiten om zijn/haar oplossingsrichting te onderbouwen. Weet welke bronnen te gebruiken voor het vinden van oplossingen. Bespreekt mogelijke oplossingen voor een probleem met anderen en staat open voor suggesties. Geeft een inschatting van de afbreukrisico’s ten aanzien van diverse oplossingsrichtingen.

Kwaliteitsgerichtheid

Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van werkzaamheden binnen het organisatieonderdeel en

stimuleert continue kwaliteitsverbetering. Draagt het belang van kwaliteit actief uit en bevordert de kwaliteitsgerichtheid in team of afdeling. Stelt kwaliteitseisen, standaarden en criteria op en zorgt ervoor dat de eisen bekend zijn bij belanghebbenden. Grijpt in als de vereiste kwaliteit niet in orde is. Streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering van producten en diensten. Maakt afwegingen tussen kwaliteit en kwantiteit en zorgt voor heldere afspraken daarover.

Communicatieve vaardigheid

Formuleert ideeën en informatie kernachtig, helder en grammaticaal correct, zodanig dat de boodschap overkomt en begrepen wordt door de doelgroep. Drukt zich helder uit, past taalgebruik aan aan contacten van verschillend niveau. Toetst of de boodschap goed is overgekomen en begrepen wordt. Hanteert een heldere opbouw en structuur en weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Maakt moeilijke onderwerpen begrijpelijk voor anderen, gebruikt aansprekend taalgebruik.

Initiatief tonen

Doet uit zichzelf voorstellen en neemt een voortrekkersrol met betrekking tot de realisatie

van zaken die grote impact kunnen hebben op de organisatie en haar omgeving.

Plannen en organiseren

Coördineert en stemt samengestelde activiteiten op elkaar af en ondersteunt en stimuleert

anderen in de directe werkomgeving tot plannen en organiseren. Begeleidt anderen bij het plannen en organiseren van projecten/activiteiten. Organiseert en coördineert werkzaamheden. Anticipeert op zaken die op langere termijn spelen

Commercieel vermogen

Gaat op systematische en effectieve wijze om met vragen uit de markt. Is in staat zijn kansen te benutten in het aanbieden van diensten. Weet zich te verplaatsen in de positie van de klant. Ontdekt mogelijkheden in de markt voor het uitbreiden van de dienstverlening. Vernieuwt een bestaand product/dienst wanneer de markt daarom vraagt. Weet een succesvolle en langdurige relatie op te bouwen met klanten.

Wat bieden wij jou

.

Meer informatie