Veiligheidscursus VCA

Onze VCA opleiding is voor iedereen die veilig en vakkundig aan de slag wil gaan. Een specifieke vooropleiding of ervaring is niet noodzakelijk. Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om te zorgen voor een gedegen vakkundige opleiding van uw werknemers. Dat geldt dus ook voor uw werknemers op die in aanraking komen met gevaren met betrekking tot veiligheid, milieu en gezondheid. Met de VCA opleiding van Sketz weet u dat uw werknemers veilig aan de slag gaan.

Doel van de cursus VCA
De cursist krijgt handvatten om in de dagelijkse praktijk op een veilige manier te werk te gaan en juist om te gaan met de P.B.M.’s, keuringsmiddelen en hier het optimale resultaat mee te bereiken. In de cursus is veel aandacht voor Arbo en Veiligheid, omgang met gevaarlijke stoffen en specifieke gevaren. De cursisten worden voorbereid op het VCA examen.

Inhoud van de cursus VCA (leerdoelen)

Kennis:

 • De cursist kent de regels over veiligheid, overleg en inspecties
 • De cursist weet wat een veilige werkplek is
 • De cursist kan gevaarlijke stoffen herkennen

Inzicht:

 • De cursist kent de regelgeving en veiligheidsregels en kent zijn wettelijke verantwoordelijkheid
 • De cursist weet hoe hij ongevallen kan voorkomen
 • De cursist weet hoe te handelen bij ongevallen en noodsituaties
 • De cursist kent de persoonlijke beschermingsmiddelen en weet wanneer hij welk beschermingsmiddel moet gebruiken
 • De cursist kan specifieke werkzaamheden en omstandigheden herkennen en weet hoe hier mee om te gaan

Cursus VCA-Basis
De cursus VCA-Basis bedoeld voor werknemers zonder een leidinggevende rol.

Cursus VCA-VOL
De cursus VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL) is bedoeld voor werknemers met een leidinggevende functie en ZZP’ers.

Cursus VCU-VIL
De cursus VIL VCU is bedoeld voor intercedenten en leidinggevende die werkzaam zijn binnen een uitzend- en detacheringsbureau en personeel leveren aan een VCA gecertificeerd bedrijf. De VIL VCU opleiding is verplicht voor alle uitzend- of detacheringsbureau die VCU gecertificeerd zijn of worden.

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendbureauorganisaties en is ontstaan uit VCA. VCA is gericht op aannemers, bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid voor uitzendorganisaties.

VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

Overige cursusinformatie

 • Soort cursus: theorie
 • Certificaat: ja, deze is 10 jaar geldig
 • Lesmateriaal: inbegrepen
 • Lunch: in overleg

Meer weten over de cursus VCA?
Wil jij graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.