Sociale veiligheid en omgaan met agressie E-learning

Sociale veiligheid en omgaan met agressie E-learning

Doel van de cursus Sociale veiligheid en omgaan met agressie E-learning

De cursus heeft als doel bewustwording bij de cursist te creëren omtrent het belang van sociale veiligheid en het omgaan met agressie met betrekking tot het uitvoeren van de taken als beroepschauffeur. Tevens ontwikkeld de cursist gedurende de training inzicht in hoe te handelen in situaties om zichzelf in een zo veilig en prettig mogelijke positie te verkeren en bij te dragen aan het imago van de werkgever. Zij horen na het volgen van de cursus in staat te zijn om situaties te beoordelen en de juiste reactie te geven om mentale en fysieke schade zo veel mogelijk te voorkomen.

Inhoud van de cursus Sociale veiligheid en omgaan met agressie E-learning

Kennis:

 • De cursist kan diverse soorten agressie en bijbehorende kenmerken benoemen

Inzicht:

 • De cursist begrijpt wat verbale en non-verbale communicatie is
 • De cursist begrijpt hoe om te gaan met conflicten en stress
 • De cursist begrijpt het belang van feedback geven en ontvangen
 • De cursist begrijpt hoe agressie optreedt
 • De cursist begrijpt hoe agressie te voorkomen is
 • De cursist begrijpt hoe er met agressie omgegaan moet worden

Toepassing:

 • De cursist kan gedrag bespreekbaar maken (feedback geven en ontvangen)
 • De cursist kan omgaan met conflicten en stress
 • De cursist kan agressie herkennen, proberen te voorkomen en ermee omgaan

E-learnig:

Jij loopt zelfstandig op eigen gelegenheid en tempo de aangeboden e-learning behorende bij de training door. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een tussentijdse toets welke door de jou voldoende afgesloten dient te worden alvorens met het volgende hoofdstuk te starten. Na het invullen van alle vragen is aan het einde van het hoofdstuk inzichtelijk welke vragen goed en fout zijn beantwoord. Het laatste hoofdstuk van de e-learning bestaat uit een eindtoets waarbij voor de docent inzichtelijk is wat aandachtspunten bij het opvolgende dagdeel zijn.

Overige cursusinformatie

 • Soort cursus: theorie
 • Certificaat: ja, deze is 5 jaar geldig
 • Lesmateriaal: inbegrepen
 • Lunch: Nee

Meer weten over de cursus Verkeerseducatie E-learning?
Neem dan gerust contact met ons op.