ADR vrijstellingen E-learning

ADR vrijstellingen E-learning

Deze cursus ADR Vrijstellingen E-learning is bedoeld voor chauffeurs die onder de vastgestelde vrijstellingsgrens ADR-goederen vervoeren. Deze chauffeurs hebben geen ADR-certificaat nodig, maar dienen wel voldoende geïnstrueerd te zijn, volgens de opleidingsplicht ADR 1.3. Middels deze cursus krijgt de cursist inzicht in de ADR-voorschriften.

Doel van de cursus ADR vrijstellingen E-learning

De cursist is op de hoogte van de wet- en regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen. De cursist weet wanneer een lading onder de vrijstellingen van het ADR valt. De cursist houdt hierbij rekening met de verkeersregels betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen en past deze in de praktijk toe.

Inhoud van de cursus ADR vrijstellingen E-learning

Kennis:

  • De cursist weet wat gevaarlijke stoffen zijn
  • De cursist heeft kennis van relevante nationale en internationale wetgeving (onder andere ADR)
  • De cursist is op de hoogte van gevarenklassen, verpakkingsgroepen en UN-nummers
  • De cursist kent verpakkingsvoorschriften en gevaars- en handelingsetiketten
  • De cursist kent de ADR vrijstellingen met behulp van het schema ADR vrijstellingen

Inzicht

  • De cursist begrijpt de verantwoordelijkheden van betrokkene

Toepassingen:

E-learning

Jij ontvangt een uitnodiging met inloggegevens voor de E-learning. Deze inlog wordt 10 dagen voorafgaand aan de cursus naar jou toegestuurd. Jij loopt zelfstandig op eigen gelegenheid en tempo de de E-learning. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een tussentijdse toets welke voldoende afgesloten dient te worden alvorens met het volgende hoofdstuk te starten. Na het invullen van alle vragen is aan het einde van het hoofdstuk inzichtelijk welke vragen goed en fout zijn beantwoord. Het laatste hoofdstuk van de e-learning bestaat uit een eindtoets

Overige cursusinformatie

  • Soort cursus: E-learning
  • Certificaat: ja, deze is 5 jaar geldig
  • Lesmateriaal: inbegrepen
  • Lunch: nee

Meer weten over de cursus ADR vrijstellingen E-learining?
Wil jij graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.